Fundacja Dorastaj z Nami została powołana do życia, by nieść pomoc dzieciom, które straciły rodzica, a czasami i oboje rodziców, gdy Ci pełnili obowiązki służbowe. Każdy taki wypadek losowy, to ogromna trauma dla dzieci. Dlatego fundacja pomagająca dzieciom mundurowych skupia się na pomocy terapeutycznej i lekarskiej. Wybitni specjaliści: logopedzi, psychologowie, psychiatrzy współpracujący z organizacją, świadczą lekarską i psychologiczną pomoc bezpośrednio lub prowadząc warsztaty online.

Program Fundacji Dorastaj z Nami

Głównym celem statutowym jest pomoc i wsparcie dla dzieci funkcjonariuszy, którzy zginęli bądź zostali ranni na służbie. Najważniejszym elementem pomocy jest pomoc psychologiczna. Mogą to być bezpośrednie wizyty u psychologa, zajęcia terapeutyczne w grupie lub poprzez warsztaty online. Pomoc fundacji, to także wsparcie finansowe. Jest to w dużej mierze pomoc w opłaceniu czesnego za szkołę lub przedszkole. W razie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, fundacja może pokryć koszty internatu czy akademika. Fundacja zapewnia koszty przejazdu i pobytu młodzieży ze stypendiami zagranicznymi. Także pomoc w opłatach za zajęcia pozalekcyjne, naukę języków obcych i korepetycji, jak również uczestnictwa w kołach zainteresowań lub naukowych. Fundacja udziela pomocy finansowej w opłacie za uczestnictwo w zajęciach sportowych, a także bierze na siebie możliwość zakupu sprzętu sportowego. Fundacja Dorastaj z Nami finansuje obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży. To są nadrzędne cele fundacji.

„Jak wzbudzić w dziecku motywację” – ważne warsztaty online

Coraz bardzie popularne wśród podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami oraz ich rodziców lub opiekunów są prowadzone przez nią warsztaty online: „Jak wzbudzić w dziecku motywację”. Te warsztaty online, które prowadzi wysoko wykwalifikowany prelegent ma pomóc w odzyskaniu motywacji do działania dziecka, które przeszło traumę. Terapeuta prowadzący warsztaty online pokaże kierunki i sposoby dojścia do równowagi młodego człowieka, aby mógł prowadzić normalne życie, rozwijać się. Warszataty online pomagające uporać się z tym problemem prowadzi doradca edukacyjny, który pracuje w oparciu o koncepcję motywacyjnego DNA. W naturalny sposób łączy posiadane wykształcenie z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym, w tym menadżerskim.

Pomoc fundacji pomocą dla dzieci

Aby fundacja mogła pomagać organizując m.in. warsztaty online potrzebna jest także nasza pomoc. Pomóc możemy wpłacając nasz 1,5% na cele fundacji. Można przystąpić do programu „Zawsze wierni” deklarując stałe wpłaty na rzecz fundacji. Dzięki tym datkom warsztaty online będą zawsze wspierały dzieci i rodziców, którym pomoc jest niezbędna.