W kraju nad połowę mieszkańców stanowią kobiety. Wiele z Polek zostało docenionych nie tylko w kraju, ale również na świecie. Ten fakt nie znalazł jednak odzwierciedlenia na polskich bankomatach. Wizerunek choćby jednej zasłużonej Polki byłby pięknym układem w stronę polskich kobiet.

Kobiety na pieniądze

Od wieków kobiety traktowane były gorzej od mężczyzn, miały utrudniony dostęp do edukacji, nie miały możliwości głosowania oraz zajmowania ważnych stanowisk urzędowych. Mimo tych utrudnień wiele z nich wyróżniło się wielkimi osiągnięciami, którymi niekiedy prześcignęły mężczyzn. Polki, pomimo odmiennych uwarunkowań fizycznych, potrafiły ramię w ramię  z mężczyznami walczyć z zaborcami o niepodległość Polski czy z okupantem w czasie II wojny światowej.  Nasze prababki ponad sto lat temu walczyły o równouprawnienie w Polsce. W 1918 roku oficjalnie kobiety w Polsce dostały możliwość głosowania w wyborach. Byłyśmy jednym z pierwszych krajów europejskich, które dały prawa wyborcze kobietom. Ponad stuletnie równouprawnienie nie znajduje jednak odzwierciedlenia w wizerunkach na banknotach.  Kobiecy wizerunek na banknocie ma charakter symboliczny.  Aktualnie w Polsce na banknotach występuje wizerunek władców Polski. Występują na nich królowie Polacy oraz książę Mieszko I. W tym gronie równie dobrze mogłaby znaleźć się, także  koronowana i zasłużona Jadwiga Andegaweńska (królowa Jadwiga). Nie jest to jedyna kobieta zasługująca na wyróżnienie. Warto wspomnieć o żonie Mieszka I Dobrawie zwanej również ” Matką Chrzestną Polaków”,  królowie Bona, światowej sławy, podwójna noblistce Maria Skłodowska – Curie czy Emilii Plater. W każdej epoce historii można znaleźć wyjątkową kobietę.

Banknoty są powszechnie stosowanym środkiem płatniczych przez wszystkich Polaków w każdym wieku i z każdej grupy społecznej. Mają one ogromny wpływ na kształtowanie świadomości naszego narodu. Pominięcie wizerunku kobiety na banknotach może być odebrane, jakby żadna kobieta nie wyróżniła się w historii kraju. W rzeczywistości było wiele kobiet, które zasłużyły na takie wyróżnienie. Jeszcze więcej kobiet, nie wyróżniając się wspierało swoich mężczyzn. Umieszczenie kobiet na polskim banknocie będzie podkreśleniem roli kobiet w historii kraju.