Kwestia czasu pracy to jedna z najbardziej interesujących pracowników zagadnień z zakresu Kodeksu Pracy. Interesuje ich zwykle to, czy właściwa jest liczba godzin, jaką spędzają w zakładzie pracy, czy przerwy, które im przysługują są wystarczająco długie i czy na przykład ze względu na jakieś specjalne okoliczności czas ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Jesteś ciekaw, ile naprawdę musisz pracować według prawa – ten artykuł jest dla Ciebie.

Wymiar czasu pracy, czyli ile musisz przepracować?

Podstawą przyjętą jako regułę w Kodeksie Pracy jest pięciodniowy, czterdziestogodzinny tydzień pracy. Osiem godzin pracy uznawane jest jako praca na etat, mniejsza liczba godzin określana jest odpowiednim ułamkiem etatu. Okres rozliczeniowy czasu pracy wynosi maksymalnie 4 miesiące, ale może zostać przedłużony do 12 miesięcy, jeśli przemawiają za tym ważne przyczyny. Rozwój osobisty.

Indywidualny wymiar pracy dla każdego pracownika określa się przez pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowych. Następnie należy pomnożyć 8 godzin przez liczbę dni pozostałych do przepracowania w tym okresie i dodać do siebie oba wyniki. Co istotne, jeśli w okresie rozliczeniowym w inny dzień niż niedziela wypada święto, należy odjąć 8 godzin od wymiaru pracy otrzymanego w wyniku wcześniej opisanych działań.

Ile przerwy można mieć w trakcie dnia pracy?

Przyjęte jest, że osobom, które przepracują przynajmniej 6 godzin dziennie, przysługuje piętnastominutowa przerwa w pracy. Dotyczy to zarówno osób, które pracują 8, jak i 10 czy nawet 12 godzin dziennie. Jeśli pracodawca odmawia lub ogranicza czas przerwy, popełnia wobec nas wykroczenie zobacz drogowskazy.edu.pl.

Warto przyjrzeć się także zapisom w Kodeksie Pracy, które określają czas przerwy dla poszczególnych grup pracowników – między innymi tym, którzy spędzają czas przed komputerem (przysługuje im dodatkowe 5 minut przerwy po każdej godzinie spędzonej przy monitorze). Warto znać dokładnie swoje prawa i śmiało je egzekwować.